ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Ազգային Պարալիմպիկ Կոմիտեն ստեղծվել է 1994թ․