ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԱԼԻՄՊԻԿ ԿՈՄԻՏԵԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Հակոբ Աբրահամյան (Խորհրդի նախագահ)

Գևորգ Հովհաննիսյան (Խորհրդի փոխնախագահ)

Գոհար Նավասարդյան (Խորհրդի քարտուղար)

Ռուզաննա Սարգսյան (Խորհրդի անդամ) 

Արմինե Նիկողոսյան (Խորհրդի անդամ) 

Գրետա Վարդանյան (Խորհրդի անդամ) 

Արտակ Պողոսյան (Խորհրդի անդամ) 

Հաբեթնակ Հակոբյան (Խորհրդի անդամ)